برگزاری جشنواره ریاضی در پژوهش سرا

IMG_20160419_125911 IMG_20160419_130021

 

 

 

 

این برنامه روز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه برای مدارس اسدآبادی-۱۷ شهریور-یاوران علم – کوروش و فرزانگان ۴ برگزار شد

روز سه شنبه نیز مدارس باهنر-شهید قاضی-امام سجاد(ع)- بعثت ۹-علوی و فرزانگان۴ ازاین جشنواره بازدید کردند.